کنفرانس‌ها و سمینارها

کنفرانس‌ها و سمینارها نقش بسیار تعیین کننده‌ای در معرفی و ارتقاء سطح علمی و عملی طراحان‌، پیمانکاران و کارفرمایان محترم در عرصه‌های مختلف علمی دارد. شرکت سپنتا با کارشناسان فنی خود اقدام به معرفی کنفرانس‌ها و سمینارهای مفید عرصه ژئوتکنیک و ژئوسنتتیک کرده است.

یازدهمین کنفرانس بین المللی ژئوسنتتیک کره، سئول ، 16 الی 21 سپتامبر 2018

نخستین دوره همایش تخصصی « تثبیت شیب‌ها و شیروانی‌ها: زمین لغزش و ریزش سنگ » 22 آذرماه 1396

اولین کنفرانس ملی دوام بتن 18و19 اردیبهشت ماه 1397