آب‌بندهای بنتونیتی فعال (GCL) به سه روش Stitch bond, Needle Punch و Resin bond تولید می‌گردند که عمدتا آب‌بندهای بنتونیتی فعالی که به روش دوخت سوزنی تولید می‌گردند در آب‌بندی سازه‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع GCLها متشکل از دو لایه ژئوتکستایل یکی بافته و دیگری نابافته بوده که به روش خاصی به نام دوخت سوزنی به یکدیگر متصل می‌شوند. بین این دو لایه ژئوتکستایل از خاک رس بنتونیت سدیم طبیعی استفاده شده که علاوه بر نفوذپذیری بسیار کم, به محض تماس این نوع خاک با آب متورم گردیده و اجازه نفوذ آب را نمی‌دهد. خاک رس بنتونیت سدیم که از فرسایش سنگ‌های آتشفشانی حاصل می‌گردد که از شاخه رس‌های مونت موریلونیت با نفوذپذیری بسیار کم و شاخص تورم بسیار زیاد شرایط خوبی را جهت آب‌بندی در شرایط مدفون شده به وجود می‌آورد.

از جمله مزایای آب‌بندهای بنتونیتی فعال موارد زیر را می‌توان نام برد:

  • عایق‌های بنتونیتی فعال به دلیل تورم پذیری رس بنتونیت قابلیت خود ترمیمی دارند.
  • عایق‌های بنتونیتی فعال با بتن تازه سازگار است.
  • اجرای این نوع عایق با حداقل بسترسازی ممکن است.
  • قابلیت استفاده در گودهای ساختمانی, استخرهای کشاورزی, لندفیل‌ها و …