کارگاه‌ها

شرکت سپنتا با دعوت از اساتید مجرب و با تجربه در راستای فعالیت شرکت اقدام به برگزاری کارگاه‌های علمی و عملی نموده است تا بتواند جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی قدمی روبه جلو بردارد. همچنین این شرکت کارگاه‌های مفید را نیز معرفی می‌نماید.