پروژه های اجرا شده

1- پروژه امین

پروژه امین با کاربری تجاری و اداری، در خیابان فرشته واقع شده است. مشخصات این پروژه به شرح ذیل است:

مساحت گود : 1800 مترمربع

عمق گود : 28 متر (8 طبقه منفی)

سطح تراز آب زیرزمینی : 10- متر

خاک ساختگاه : رس به همراه شن

سیستم آب بندی و زهکشی : زهکش سطحی + عایق غشائی کاملا چسبنده + بتن آب‌بند

مصالح مورد استفاده : ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + عایق Proofex Engage

2- پروژه نوین عاطفی

پروژه نوین عاطفی، با کاربری اداری، در محله جردن واقع شده است. مشخصات این پروژه به شرح ذیل است:

مساحت گود : 4000 مترمربع

عمق گود: 25 متر

سطح تراز آب زیرزمینی : 10- متر

خاگ ساختگاه : رس به همراه مقادیر شن

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی + آب‌بند غشائی + بتن آب‌بند

مصالح مورد استفاده : ژئوتکستایل + زهکش حفره‌دار + آب‌بند غشائی PVC

3- پروژه بخارست

پروژه نوین بخارست، با کاربری تجاری اداری، در محله آرژانتین واقع شده است. مشخصات این پروژه به شرح ذیل است:

مساحت گود : 1600 مترمربع

عمق گود: 28 متر

سطح تراز آب زیرزمینی : 40- متر

خاک ساختگاه : مخطوط شن و ماسه

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی

مصالح مورد استفاده : ژئوتکستایل + زهکش حفره‌دار
[/av_textblock]

4- پروژه دریا

پروژه اداری تجاری دریا، در محدوده سعادت آباد واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 600 مترمربع

عمق گود : 15 متر

تراز آب زیرزمینی : 12- متر

خاک ساختگاه : مخلوط ماسه و رس

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار

5- پروژه بهرام

پروژه اداری تجاری بهرام، در محدوده دریاچه چیتگر واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 5000 مترمربع

عمق گود : 40 متر

تراز آب زیرزمینی : 30- متر

خاک ساختگاه : مخلوط ماسه و رس و شن

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی

مصالح مورد استفاده: زهکش حفره دار

پروژه هما فارمد

پروژه اداری همافارمد، در محدوده پارک فناوری پردیس واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 3000 مترمربع

عمق گود : 10 متر

تراز آب زیرزمینی : 5- متر

خاک ساختگاه : مخلوط ماسه و رس و شن

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی + عایق غشائی

مصالح مورد استفاده: زهکش حفره دار + ژئوتکستایل نابافته + ژئوممبران PVC + عایق GCL

7- پروژه پسیان

پروژه اداری پسیان، در محدوده زعفرانیه واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 1300 مترمربع

عمق گود : 28 متر

تراز آب زیرزمینی : 12- متر

خاک ساختگاه : مخلوط ماسه و رس

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش بطنی + زهکش سطحی + آب‌بند غشائی + بتن آب بند

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + ژئوممبران PVC + زهکش حفره دار

8- پروژه سالار، آتی ساز

پروژه تجاری – اداری آتی ساز، در محدوده پارک وی واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 2100 مترمربع

عمق گود : 36 متر

تراز آب زیرزمینی : 39- متر

خاک ساختگاه : SC-GC

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی + زهکشی بطنی سازه آب بند

مصالح مورد استفاده: دیمپل شیت 600 گرمی + زهکش کف (لوله و کانال)

9- پروژه شادی

پروژه اداری شادی، در محدوده خیابان ولیعصر واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 14 متر

تراز آب زیرزمینی : 16- متر

خاک ساختگاه : GW-GC

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش سطحی + آب بند غشائی

مصالح مورد استفاده: دیمپل شیت 600 گرمی +ژئوممبران PVC  عرض 2  میلی متر +  زهکش کف (لوله و کانال) + ژئوتکستایل + سازه آب بند

10- پروژه نسیم صبا

پروژه تجاری اداری نسیم صبا، در محدوده خیابان جردن واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 1400 مترمربع

عمق گود : 24 متر

تراز آب زیرزمینی : 21- متر

خاک ساختگاه : GPO-GWO-SP-GC-GP

سیستم زهکشی و آب‌بندی : سیستم چسبندگی جزئی + تفکیک سطوح با پشتیبانی تزریق

مصالح مورد استفاده: دیمپل شیت 600 گرمی +ژئوممبران PVC  عرض 2  میلی متر +  زهکش کف (لوله و کانال) + ژئوتکستایل + سازه آب بند

11- پروژه دیتاسنتر فرودگاه پیام

پروژه صنعتی فرودگاه پیام، در محدوده استان البرز و ضلع شرق فرودگاه پیام واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

عمق گود : 25 متر

تراز آب زیرزمینی : 3- متر

خاک ساختگاه : رس شن دار

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکش بطنی + زهکش سطحی + سازه آب بند + عایق غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + بتن آب بند+ ژئوممبران pvc

12- پروژه شیخ بهایی

پروژه اداری شیخ بهائی، در محدوده خیابان صائب تبریزی واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 15 متر

تراز آب زیرزمینی : دیده نشده است

خاک ساختگاه : مخلوط ماسه و رس و شن

سیستم زهکشی و آب‌بندی : زهکشی سطحی دیواره

مصالح مورد استفاده: دیمپل شیت 600 گرمی + زهکش کف (لوله و کانال)

13- پروژه سفید کوه

پروژه مسکونی سفید کوه،در محدوده زعفرانیه واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 11-4 متر

تراز آب زیرزمینی : 12- متر

خاک ساختگاه : GW – Gm

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار

14- پروژه پیشتاز

پروژه اداری پیشتاز،در محدوده میرداماد واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 1100 مترمربع

عمق گود : 30 متر

تراز آب زیرزمینی : 17- متر

خاک ساختگاه : GP – GW

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی و بطنی + آب بندی غشائی + سازه آب بند

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + لوله زهکش کاروگیت + سه راهی و زانویی

15- پروژه اقدسیه

پروژه اداری اقدسیه،در محدوده اقدسیه واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 15 متر

تراز آب زیرزمینی : 4- متر

خاک ساختگاه : GP – GW

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی و بطنی + آب بندی غشائی + سازه آب بند

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + لوله زهکش کاروگیت + سه راهی و زانویی

16- پروژه روانپور

پروژه مسکونی روانپور، در محدوده جردن واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 2240 مترمربع

عمق گود : 11 الی 15 متر

تراز آب زیرزمینی : 14- متر

خاک ساختگاه : GC

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی شامل کانال، دیمپل شیت و چاه

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + ژئوممبران پی وی سی (جهت آب بندی و ایزولاسیون چاله آسانسور

1- استخر کشاورزی واقع در استان قزوین

متراژ : 800 مترمربع

عمق استخر : 4 متر

دیواره شیبدار خاکی

مصالح مورد استفاده : ژئوممبران HDPE

2- استخر واقع در سربندان دماوند

متراژ: 3400 مترمربع

عمق: 14 مترمربع

دیواره شیبدار خاکی

مصالح مورد استفاده: ژئوممبران HDPE

3- استخر واقع در دماوند

متراژ: 2500 مترمربع

عمق تقریبی: 12 متر

دیواره شیبدار خاکی

مصالح مورد استفاده: ژئوممبران HDPE

4- استخر واقع در دماوند

متراژ: 2100 مترمربع

عمق تقریبی: 10 متر

دیواره شیبدار خاکی

مصالح مورد استفاده: ژئوممبران HDPE

5- استخر واقع در سربندان دماوند

متراژ: 2175 مترمربع

عمق تقریبی: 8 متر

دیواره شیبدار خاکی

مصالح مورد استفاده: ژئوممبران HDPE