افزودنی روان کننده چند منظوره اقتصادی بتن با دامنه گسترده در میزان مصرف برای کاربردهای مختلف می باشد. زمانی که بتن ساختمانی با کیفیت بالا نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها :

اثر روان سازی این محصول به طور خاص برای موارد زیر می باشد :

• بتن نمای خارجی

• افزایش دوام مورد نیاز باشد

• زمان طولانی تری برای بتن ریزی لازم باشد

ویژگی ها / مزایای روان کننده PR-400 :

• افزایش کارایی بتن بدون نیاز به افزودن آب

• کاهش آب بتن بدون کاهش کارایی

• افزایش استحکام

• بهبود سطح تمام شده

• کاهش جمع شدگی و خزش

پایه شیمیایی :

پلیمر آلی

بسته بندی :

گالن های 20 لیتری و مخازن 1000 لیتری

نوع و رنگ :

مایع قهوه ای تیره