نسل سوم افزودنی برای بتن و ملات می باشد که سبب افزایش و حفظ کارایی بتن  می گردد.

 

کاربردهای فوق روان کننده :

 

 • تولید قطعات پیش ساخته بتنی

 • تولید بتن آماده

 • تولید بتن با کارایی بالا

 • بتن متراکم و نفوذناپذیر با سطح صاف

 • تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوك ها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها حتی در شرایط بسیار متراکم

 • تولید بتن خود متراکم

 

ویژگی ها / مزایای سیکا ویسکوکریت 5112 :

 

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ایجاد ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسباننده از هم می شود.

در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود:

 • کاهنده بسیار شدید آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت

 • اثر پلاستیسیته (روانی) عالی و در نتیجه بهبود رفتار

 • تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن

 • به دلیل عدم وجود ذرات کلراید، بی ضرر برای بتن های مسلح

 • کاهش میزان واکنش کربوناسیون بتن

 • کاهش تمایل به جمع شدگی

 • عدم نیاز به ویبره کردن و ایجاد ارتعاش و نداشتن آلودگی صوتی

 • محصول ویژه جهت تولید بتن های خود متراکم

 

پایه شیمیایی :

مایع با پایه پلی کربوکسیلات

 

بسته بندی :

 گالن های 20 لیتری و مخازن 1000 لیتری

 

نوع و رنگ :

 مایع نیمه شفاف متمایل به زرد