نسل سوم افزودنی برای بتن و ملات می باشد که سبب افزایش و حفظ کارایی بتن برای مدت زمان طولانی می گردد.

کاربردهای فوق روان کننده :

• تولید بتن آماده

• تولید بتن با کارایی بالا

• بتن متراکم و نفوذناپذیر با سطح صاف

• تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوك ها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها حتی در شرایط بسیار متراکم

• تولید بتن خود متراکم

 

ویژگی ها / مزایای سیکا ویسکوکریت 3110 :

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ایجاد ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسباننده از هم می شود. در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود:

• کاهنده بسیار شدید آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت

• اثر پلاستیسیته (روانی) عالی و در نتیجه بهبود رفتار تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن

• فاقد ذرات کلراید و بی ضرر برای بتن های مسلح

• کاهش میزان واکنش کربوناسیون بتن

• کاهش تمایل به جمع شدگی

• عدم نیاز به ویبره کردن و ایجاد ارتعاش و نداشتن آلودگی صوتی

پایه شیمیایی :

پلی کربوکسیلات اتر

بسته بندی :

گالن های 20 لیتری و مخازن 1000 لیتری

نوع و رنگ :

مایع شفاف