افزودنی روان کننده چند منظوره اقتصادی بتن، در تولید بتن آماده می باشد و زمانی که بتن ساختمانی با کیفیت بالا نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها :

اثر روان سازی این محصول به طور خاص برای موارد زیر می باشد :

 • بتن نمای خارجی

 • افزایش دوام مورد نیاز باشد

ویژگی ها / مزایای سیکا 250 :

 • افزایش کارایی بتن بدون نیاز به افزودن آب

 • کاهش آب بتن بدون کاهش کارایی

 • افزایش استحکام

 • بهبود سطح تمام شده

 • کاهش جمع شدگی و خزش

پایه شیمیایی :

پلیمر آلی

بسته بندی :

گالن های 20 لیتری و مخازن 1000 لیتری

نوع و رنگ :

مایع قهوه ای تیره