نسل سوم افزودنی برای بتن و ملات می باشد که سبب افزایش و حفظ کارایی بتن برای مدت زمان طولانی می گردد .

 

کاربردهای فوق روان کننده :

 • تولید بتن آماده

 • تولید بتن با کارایی بالا

 • بتن متراکم و نفوذناپذیر با سطح صاف

 • تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوك ها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها حتی در شرایط بسیار متراکم

ویژگی ها / مزایای سیکا ویسکوکریت 3010:

 

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ایجاد ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسباننده از هم می شود. در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود:

 • کاهنده آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت

 • اثر پلاستیسیته (روانی) عالی و در نتیجه بهبود رفتار تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن

 • فاقد ذرات کلراید و بی ضرر برای بتن های مسلح

 • کاهش میزان واکنش کربوناسیون بتن

 • کاهش تمایل به جمع شدگی

 

پایه شیمیایی :

 پلی کربوکسیلات اتر

 

بسته بندی :

گالن های 20 لیتری و مخازن 1000 لیتری

 

نوع و رنگ :

 مایع شفاف