یک افزودنی آب بند با زمان گیرش عادی محسوب می شود که برای مسدود کردن منافذ و حفره های موجود در بتن و ملات مناسب است. هنگامی که این محصول راه نفوذ آب را می بندد به سازه امکان نفس کشیدن می دهد و احتمال بروز پدیده انقباض نیز کمتر می شود. این محصول برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرمسیری مناسب است.

ویژگی ها / مزایای افزودنی آب بند کننده :

محصول Sika®-1 پایه محصولات تولیدی شرکت سیکا در زمینه سیستم آب بندی سازه ای بوده و برای انواع سازه های آجری و بتنی که توسط منابع داخلی و خارجی در معرض آب و رطوبت قرار دارند، مناسب می باشد. Sika®-1 را می توان با توجه به فشار آب و مقدار تماس سازه با آب، در 2، 3 یا 4 مرحله بر روی سطوح کشید. یک اندودکاری استاندارد دارای 3 مرحله پوشش کاری است.

پایه شیمیایی :

ترکیبات غیر آلی و مخلوط سیلیکاتی

بسته بندی :

سطل های کوچک 5 و 25 لیتری، گالن های 200 لیتری و مخازن 1000 لیتری

نوع و رنگ :

مایع زرد رنگ