افزودنی روان کننده چند منظوره اقتصادی بتن در تولید بتن آماده می باشد. و زمانی که بتن ساختمانی با کیفیت بالا نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد

کاربردهای روان کننده :

اثر روان سازی این محصول به طور خاص برای موارد زیر می باشد:

• بتن نمای خارجی

• افزایش دوام مورد نیاز باشد

ویژگی ها / مزایای 220 :

• افزایش کارایی بتن بدون نیاز به افزودن آب

• کاهش آب بتن بدون کاهش کارایی

• افزایش استحکام

• بهبود سطح تمام شده

• کاهش جمع شدگی و خزش

پایه شیمیایی :

پلیمر آلی

بسته بندی :                                                                                                  

گالن های 20 کیلوگرم و مخازن 1100 کیلوگرم                                                         

                                                                                                                  

نوع و رنگ :

مایع قهوه ای تیره