ژئوتیوپ‌ها (Geotube) که به آن‌ها ژئوبگ (Geobag) نیز گفته می‌شوند، محصـولاتی هستند که از آن‌ها در پروژه‌های آبکشی خاک‌های لجنی استفاده می‌شود. دلیل استفاده از این محصول سادگی استفاده و کم هزینه بودن آن است. ژئوتیوپ‌ها بر اساس نیاز هر پروژه در ابعاد و احجام مختلف در دسترس است. این محصول حتی قابلیت نصب روی کانتینرها به منظور انتقال خاک زهکشی شده به نقطه دلخواه را نیز دارد.

عملکرد :

نحوه کار ژئوتیوپ به این صورت است که ابتدا ژئوتیوپ در محل مورد نظر قرار داده می‌شود. سپس لجن که به صورت آب‌دار است به داخل آن پمپ می‌شود. با توجه به نفوذپذیـر بودن این محصول، آب از آن خارج شده و خاک خشک حاصل می‌شود.

کاربردها :

  • ایجاد سدهای باطله
  • ایستگاه‌های تصفیه فاضلاب شهری
  • تصفیه دریایی
  • معدن کاری و فرآیندهای معدنی
  • کشاورزی مانند صنایع لبنی و کشتارگاه‌ها
  • آبزی پروری