ژئودرین حفره دار

کنترل تراوش‌های سطحی، به خصوص در گودبرداری‌های عمیق و همچنین زهکشی آب در خاک‌های ریزدانه همواره از چالش‌های پیش روی مهندسین بوده است. تراوشات سطحی روی دیواره گود در صورت عدم کنترل مناسب، با عبور از بتن دیوار حائل ظاهری نامناسب ایجاد کرده و می‌توانند کاربری داخل سازه را با اختلال ایجاد کنند. در این موارد، زهکش‌های سطحی یا زهکش‌های حفره‌دار بسیار می‌توانند مفید واقع شوند. در خاک‌های ریزدانه نیز با توجه به نفوذپذیری پایین خاک زهکشی آب به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. در این موارد نیز زهکش‌های مغزه‌دار می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

زهکش‌های سطحی و یا ژئودرین‌ ها نوعی از محصولات ژئوسنتتیک هستند که با توجه به شکل هندسی خود، خواص زهکشی مناسبی داشته و به خوبی انواع سیالات را به محل پیش‌بینی شده هدایت می‌کنند. بسته به نوع شکل هندسی، به دو دسته زهکش‌های حفره دار و زهکش‌های مغزه‌دار تقسیم می‌شوند.

زهکش‌های حفره‌دار یا دیمپل شیت محصولات مسطحی هستند که به صورت رول تولید و عرضه می‌گردند. این محصولات با نصب روی دیواره گود و یا هر محل دیگر، با ایجاد یک فضای خالی بین دیوار گود و بتن دیوار حائل، فضایی مناسب برای حرکت و انتقال آب ایجاد می‌کنند. در شکل زیر زهکش‌های حفره‌دار نشان داده شده است.

زهکش‌های مغزه‌دار

ژئودرین های خطی هستند که از دو لایه تشکیل می‌شوند. یک لایه از نوع ژئوتسکتایل بوده که نقش فیلترا را بر عهده دارد. لایه دوم نیز یک هسته زهکش بوده که نقش هدایت آب را بر عهده دارد. زهکش‌های مغزه دار که در بازار به عنوان PVD نیز شناخته می‌شوند، در خاک‌های با ضریب نفوذ پایین قرار داده شده و روند خروج آب از داخل خاک را تسریع می‌بخشند. بنابراین خاک مورد نظر به سرعت زهکش شده و به مقاومت مورد نظر خود میرسد. در شکل زیر این نوع ژئودرین ها نشان داده شده اند.