ژئوگرید تک سویه

ژئوگاین نوع از ژئوگریدها مشخصه مقاومتی تار در راستای اصلی بافت دستگاه از جهت دیگر بیشتر می باشد که در سازه هایی که نیاز به مقاومت بیشتر در یک جهت می باشد استفاده می گردد. مقاومت اتصال تارها در ژئوگرید تک سویه حداقل برابر مقاومت بیشترین تار می باشد. از جمله کاربردهای ژئوگرید تک سویه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • دیوار و شیب های خاک مسلح که نیاز به مقاومت بیشتر در جهت عمود بر سطح دیوار دارند.
 • بهسازی بستر خاکریزهای مهندسی که برروی خاک های سست احداث می شوند.
 • جهت افزایش پایداری سازه‌های خاکی در لندفیل ها
 • بهسازی بستر فونداسیون هایی که نسبت طول و عرض آن بزرگتر از 10 باشد.

گرید دو سویه

افزایش روز افزون عبور و مرور و در نتیجه تسریع در فرسایش شبکه‌ی جاده‌ای، یکی از معضلات مهم پیش روی مهندسین مرتبط با پروژه‌های راهسازی است. به طور کلی بارهای دینامیکی وارده از سوی وسایل نقلیه به همراه تنش‌های حرارتی ناشی از تغییرات دما باعث ایجاد ترک در روسازی راه می‌گردد. استفاده از ژئوگریدهای با مقاومت بالا می‌تواند عمر روسازی آسفالتی را بهبود بخشیده و از گسترش ترک از لایه‌های زیرین به لایه جدید جلوگیری می‌کند. بدیم منظور به طول معمول از ژئوگریدهای دو سویه استفاده می‌گردد.

ژئوگریدهای دوسویه دارای مشخصه مقاومتی (نیروی محوری) یکسان تار در هر دو جهت عمود بر هم می باشند که این مسئله سبب رفتار یکسان ژئوگرید در هر دو راستا می گردد. ژئوگریدهای دوسویه در سازه های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • بهسازی لایه های مربعی با ابعاد محدود نظیر پی های منفرد سوله ها
 • روسازی راه که با ترکیب دیگر محصولات ژئوسینتتیکی نظیر ژئوتکستایل قیراندود استفاده می شود.
 • ساخت و سازهای صنعتی و نفتی جهت تقویت بستر و افزایش کارایی
 • در سازه های خاکی که نیاز به افزایش مشخصه های مقاومتی برشی خاک در دو جهت مختلف می باشد.

ژئوگرید سه بعدی

یک مسلح‌کننده از خانواده ژئوگریدها است که برای پایدار کردن خاک رویه شیب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژئوگرید سه بعدی با داشتن تارهای در جهت عمود بر صفحه ژئوگرید دو بعدی، سبب تشکیل یک ساختار سه بعدی را می‌دهد. با توجه به این ساختار و درگیری کاملی که با خاک ایجاد می‌نماید(ضریب اندرکنش 1/0)، در انواع سازه‌های ژئوتکنیکی با هدف کنترل فرسایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین پوشش پلیمری موجود روی این ژئوگریدها از آن‌ها در برابر تابش اشعه UV و صدمات فیزیکی محافظت می‌کند. با درک عمیق رفتار بلند مدت، ژئوگرید سه بعدی می‌تواند برای برطرف کردن نیازهای دوره سرویس‌دهی پروژه‌ها طراحی شود. با توجه به ویژگی‌هایی نظیر:

 • ضریب باند تایید شده
 • درگیری عالی با خاک
 • جلوگیری از لغزش سطحی بالقوه خاک
 • خزش کم
 • استحکام بالا و نصب آسان
 • مقاومت بالا در برابر اشعه UV به دلیل پوشش پلیمری،

ژئوگریدهای سه بعدی در سازه‌های کنترل فرسایش شیب‌ها و ایجاد پوشش سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.