پایش و کنترل کیفیت

پایش و کنترل کیفیت در پروژهای عمرانی نقش بسیار تعیین‌کننده در عملکرد آن در زمان بهره‌برداری دارد. با توجه به اینکه علم ژئوسنتتیک قدمت نسبتاً کمی (در حدود چندین دهه) دارد، پایش و کنترل کیفی مشخصات فنی، طراحی، اجراء از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این شرکت با افراد مجرب و ارائه خدمات آزمایشگاهی اقدام به پایش و کنترل محصولات نموده است.