پروژه های در دست اجرا

1- پروژه خیام

عملیات زهکشی و ایزولاسیون پروژه خیام . مشخصات پروژه به شرح ذیل است :

متراژ گود: ۹٠٠ متر
عمق گود: ۳۶ متر
تراز آب: ۳۳ متر
روش خاکبرداری: بالا به پایین
سیستم ایزولاسیون: زهکشی سطحی و بطنی به همراه عایق ژئوممبران به روش تفکیک سطوح با پشتیبانی تزریق

2- پروژه سعادت آباد

تقاطع علامه شمالی و سرو

مساحت زمین:   m21470

عمق گودبرداری: 32

تراز آب زیرزمینی: ——

جنس خاک: GW-GC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش دائم و زهکش سطحی + آب­بندی غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + لوله زهکش + ژئوممبران PVC + واتراستاپ PVC

روش ساخت:  تاپ داون ، اسکلت فلزی

3- پروژه قیطریه:

مساحت زمین:  m2 931

عمق گودبرداری: 36

تراز آب زیرزمینی: 30-

جنس خاک: SC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش سطحی و بطنی + آب­بندی غشائی + سازه آب­بندی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + ژئوممبران PVC + واتراستاپ PVC + پشتیبانی تزریق + افزودنی بتن

روش ساخت:  تاپ داون ، اسکلت فلزی

4- پروژه نیاوران – تقاطع یاسر:

مساحت زمین 1670

عمق گودبرداری: 17

تراز آب زیرزمینی:  15

جنس خاک: GC-SC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش سطحی  و بطنی + آب­بندی غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + لوله زهکش + ژئوممبران PVC + واتر استاپ PVC + پشتیبان تزریق

روش ساخت:  پایدارسازی میخ کوبی ،  اسکلت سازه فلزی

5- پروژه برلیان خزر:

مساحت زمین:  m2 10000

عمق گودبرداری: 14-

تراز آب زیرزمینی: 5-

جنس خاک: ماسه رسی

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش سطحی و بطنی + آب­بندی غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + پوشش قیری مایع

روش ساخت:  پایدارسازی شمع­های سکانتی ، اسکلت سازه در قسمت تجاری فلزی و در قسمتهای مسکونی بتنی

6- پروژه بیمارستان چمران

مساحت زمین:  m2 1674

عمق گودبرداری: 17-

تراز آب زیرزمینی: —-

جنس خاک: GM-GC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش بطنی + آب­بندی غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + ژئوممبران PVC + لوله زهکش

روش ساخت:  پایدارسازی میخ کوبی

7- پروژه پاسداران

آدرس: پاسداران ، بوستان پنجم

مساحت زمین ۴۰۰ متر مربع

عمق گود : ۷ متر

تراز آب : ۴ متر از سطح زمین

جنس خاک : GC-CL

روش آببندی: زهکشی موقت به واسطه چاه و گالری ، آببندی دائم بوسیله سازه آببند

8- پروژه جردن سایه

مساحت زمین:  m2 550

عمق گودبرداری: 5/14-

تراز آب زیرزمینی: 12-

جنس خاک: GP-MC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش سطحی و بطنی + آب­بندی غشائی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + ژئوممبران PVC +  واتراستاپ + سیستم تزریق

روش ساخت:  تاپ داون ، اسکلت فلزی

 

9- پروژه الف :

مساحت زمین:  m2 1310

عمق گودبرداری: 30

تراز آب زیرزمینی: 29

جنس خاک: GP-MC

سیستم آب­بندی زهشکی: زهکش سطحی و بطنی + آب­بندی غشائی + سازه آب­بندی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره­دار + لوله زهکش + ژئوممبران PVC + واتر استاپ PVC + افزودنی­های بتن

روش ساخت:  پایدارسازی مهار متقابل  ، اسکلت بتنی